Usługi porządkowo-czystościowe (Cleaning)

Profesjonalne utrzymanie czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych

 • obiektów przemysłowych,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • obiektów biurowych,
 • obiektów handlowych,
 • obiektów hotelowych.

Usługi specjalistyczne:

 • czyszczenia maszyn i urządzeń,
 • czyszczenia linii technologicznych,
 • czyszczenia instalacji nawiewnych (wentylacji, klimatyzacji),
 • odkurzania i mycia rurociągów,
 • utrzymania w czystości urządzeń produkcyjnych (zabrudzenia po klejach, silikonach),
 • okresowego mycia okien,
 • odkurzania i mycia ścian,
 • doczyszczania, impregnacji i pielęgnacji ciągów komunikacyjnych,
 • mycia powierzchni szklanych i konstrukcji na wysokościach (metoda alpinistyczna),
 • mycia, doczyszczania elewacji,
 • czyszczenia ekodrenów,
 • odśnieżania powierzchni naziemnych i dachów,
 • krystalizacji marmurów,
 • polimeryzacji posadzek PCV i linoleum,
 • impregnacji oraz szlifowania podłóg kamiennych,
 • zakładania i pielęgnacji terenów zielonych.

Świadczymy usługi cyklicznie jak również jednorazowo.