Innowacyjność procesów w ochronie

Zdalny całodobowy nadzór wizyjny.
Monitoring wizyjny pozwalający na weryfikowanie stref newralgicznych obiektu przy pomocy systemu telewizji przemysłowej w trybie alarmowym. Usługa odbywa się poprzez weryfikację wizualną zagrożenia za pomocą dedykowanych operatorów nadzoru na stacji monitorowania.

Elektroniczny system nadzoru on-line

np. „ACTIVE GUARD”, „ACTIVE TRACK”, „PERSONAL GPS”

  • nieograniczony zasięg działania
  • bezpośredni nadzór nad strażnikami
  • natychmiastowa reakcja na zdarzenie
  • kontrola pracy on-line
  • bieżąca komunikacja z pracownikiem
  • programowane trasy patroli