Techniczna ochrona mienia

Branża ochrony jest bardzo dynamicznym obszarem działalności gdzie zastosowanie nowocześniej technologii pozwala na dostosowanie indywidualnych potrzeb każdego z klientów.

Systemy technicznego zabezpieczania mienia pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu aspektu ekonomicznego.

W ramach TOM zapewniamy:

Projektowanie i wykonawstwo Instalacji

Systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

System alarmowy SSWIN to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem system alarmu włamania lub pożarem. W systemach sygnalizacji włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. Wzbudzenie czujnika powoduje alarm. System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo obiektu. Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system anty-napadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego.

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

 • Centrala alarmowa wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator,
 • Klawiatura alarmowa,
 • Różnego typu czujniki,
 • Sygnalizatory,
 • Radiolinia z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie alarmu napadowego.

Telewizji przemysłowej (CCTV)

Systemy telewizji przemysłowej (CCTV) umożliwiające przekazywanie i rejestrację obrazu z kamer zainstalowanych na dowolnie chronionym obiekcie. Systemy składają się w większości przypadków z kamer oraz rejestratorów archiwizujących gromadzony materiał. Współczesne systemy telewizji dozorowej są szeroko stosowane do całodobowego nadzoru wideo obiektów takich jak: sklepy, domy jednorodzinne, przedsiębiorstwa, szkoły, urzędy, dworce kolejowe, lotniska, stadiony, itp. Profesjonalne systemy telewizji przemysłowej dają nam poczucie bezpieczeństwa, zapewniają wysoką jakość nagrań HD oraz pozwalają na prowadzenie zdalnej obserwacji z dowolnego miejsca na świecie.

Kontroli dostępu

System kontroli dostępu KD jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń. Zasadą jego działania jest uniemożliwienie dostępu do miejsc chronionych osobą nieuprawnionym. System działa na zasadzie montażu kontrolerów współpracujących z elektrozamkami oraz urządzeniami zarządzającymi prawidłowym funkcjonowaniem całości.

Korzyści z wdrożenia:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu,
 • Uniemożliwienie dostępu do miejsc chronionych osobą niepowołanym,
 • Redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji,
 • Możliwość archiwizacji danych,
 • Zwiększenie dyscypliny pracowników,
 • Dokładne informacje o godzinach pracy personelu.

Instalacje pożarowe PPOŻ

Bezpieczeństwo pożarowe jest kluczowym aspektem każdego rodzaju przemysłu. Oferujemy wykonawstwo systemów pożarowych opartych na zastosowaniu central i wszelakiego rodzaju czujników wykrywania: dymu, temperatury, stężeń gazów, zalania cieczami.

Monitorowanie sygnałów alarmowych

Monitoring włamaniowy

Oferujemy usługi w zakresie elektronicznej ochrony obiektu połączonej z 24-godzinnym nadzorem opartym na zdalnym powiadamianiu Stacji Monitorowania Alarmów. Monitoring przy pomocy urządzeń elektronicznych jest skuteczną i niedrogą formą ochrony mienia. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń transmisyjnych, zarządzanych przy pomocy programów  komputerowych, zapewnia możliwość błyskawicznego powiadomienia Grup Interwencyjnych, pozostających cały czas w pełnej gotowości do podjęcia działania.

Monitoring pożarowy

Monitoring Pożarowy to usługa, która polega na przesyłaniu sygnałów z lokalnego systemu przeciwpożarowego za pośrednictwem nadajnika radiowego i modemu telefonicznego do  stacji monitorowania Specjał i  Państwowej Straży Pożarnej. Po weryfikacji sygnału alarmowego przez dyżurnego do obiektu  zostają wysyłane wozy straży pożarnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas reakcji na zagrożenie pożarowe jest krótki i pozwala zapobiegać poważnym stratom.

Monitoring wizyjny

Usługa monitoringu wizyjnego została wprowadzona ze względu na  rozwój systemów telewizji oraz indywidualne potrzeby klienta. Zasada działania jest bardzo prosta. Dyżurni obserwują obraz z kamer zainstalowanych na nadzorowanym obiekcie. W przypadku zauważenia zagrożenia lub narażenia chronionego mienia na dewastacje błyskawicznie wysyłają grupę interwencyjną lub powiadamiają osoby znajdujące się na obiekcie. Transmisja obrazu następuje za pomocą łącza internetowego a nagrania zapisywane są na dyskach twardych rejestratorów i serwerów.

Montaż oraz konserwację systemów
 • SSWIN
 • CCTV
 • KD
 • PPOŻ
Monitoring wizyjny

Usługa monitoringu wizyjnego została wprowadzona ze względu na rozwój systemów telewizji cctv oraz indywidualne potrzeby klienta. Zasada działania jest prosta polega na obserwacji obrazu z kamer zainstalowanych na nadzorowanym obiekcie. W przypadku zauważenia zagrożenia chronionego mienia niezwłocznie wysyłamy grupę interwencyjną w celu podjęcia ustalonych z klientem czynności . Transmisja obrazu następuje za pomocą łącza internetowego a nagrania zapisywane są na dyskach twardych rejestratorów i serwerów.

Ochraniamy:

 • budynki biurowe,
 • obiekty przemysłowe,
 • hale i magazyny,
 • instytucje użyteczności publicznej,
 • wielko powierzchniowe obiekty handlowe,
 • placówki edukacyjne i kulturalne,
 • placówki służby zdrowia,
 • obiekty sportowo – rekreacyjne,
 • osiedle mieszkalne,
 • place budowy oraz mienia w trakcie inwestycji.