Fizyczna ochrona osób i mienia (Security)

Stacjonarna ochrona fizyczna.

Ochrona stała i doraźna obiektów podlegających obowiązkowej ochronie fizycznej przy pomocy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony (SUFO).

Audyty bezpieczeństwa oraz tworzenie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zabezpieczenie imprez masowych.

W ramach FOM zapewniamy:

 • bezpośrednią ochronę fizyczną,
 • doraźną ochronę fizyczną (grupa interwencyjna)
 • patrolowanie terenów wewnętrznych, zewnętrznych i stref chronionych,
 • kontrolę ruchu osobowego i towarowego,
  administrowanie parkingami.

Ochraniamy:

 • budynki biurowe,
 • obiekty przemysłowe,
 • hale i magazyny,
 • instytucje użyteczności publicznej,
 • wielko powierzchniowe obiekty handlowe,
 • placówki edukacyjne i kulturalne,
 • placówki służby zdrowia,
 • obiekty sportowo – rekreacyjne,
 • osiedle mieszkalne,
 • place budowy oraz mienia w trakcie inwestycji.