data dodania: przez Administrator

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BIUROWCU W CZASIE PANDEMII

Stanęliśmy w obliczu wielkiego wyzwania, jakim jest przygotowanie się do życia w pandemicznej rzeczywistości. Obecnie podstawą jakiejkolwiek działalności każdego biurowca jest odpowiednie utrzymanie higieny oraz profilaktyka zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii czy drobnoustrojów zgodnie z zalecanym reżimem sanitarnym. Jest to trudny czas dla pracodawców i pracowników jednak duża część obowiązków i całej organizacji spada na barki profesjonalnej firmy sprzątającej. Podstawą wysokiej jakości usług jest zastosowanie profesjonalnych preparatów myjących  i dezynfekujących, odpowiednim przeszkoleniu personelu oraz organizacja pracy. Należy pamiętać również o tym, że środki używane w biurowcu muszą być jednocześnie skuteczne jak i bezpieczne dla użytkowników sprzątanych powierzchni, muszą posiadać odpowiednie atesty.

Wiele firm wynajmujących powierzchnie w biurowcu rekomenduje pracę zdalną ale jeśli nie jest ona możliwa i ze względu na specyfikę danej firmy pracownicy muszą pracować stacjonarnie, należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy poruszają się po powierzchniach biurowca. W związku z tym firma zajmująca się utrzymaniem czystości musi nierzadko zrekonstruować strukturę zatrudnienia w obsługiwanych obiektach – zatrudnić dodatkowy personel.

W biurowcu jest kilka strategicznych miejsc, które należy objąć szczególną opieką jeśli chodzi o zabezpieczenie przed przenoszeniem się wirusa.

Przy wejściu głównym do biurowca należy umieścić dozownik do bezdotykowej dezynfekcji rąk aby każdy kto wchodzi z zewnątrz miał możliwość skorzystania z niego  przed wejściem do budynku. Bardzo ważną czynnością jest również cykliczne mycie i dezynfekcja wind a szczególnie paneli dotykowych, tripodów, poręczy, klamek, kontaktów oraz wszystkich innych dotykowych miejsc, z którymi wchodzący mogą mieć kontakt w drodze do biura. Zwiększonej częstotliwości sprzątania i dezynfekcji podlegają pomieszczenia wspólne takie jak np. toalety, kuchnie, magazyny. Dokładne mycie i dezynfekcja odpowiednio dobranymi środkami są tu kluczowe.  Dodatkowo do istniejących już check list można dołączyć jeszcze te zaświadczające o wykonanej dezynfekcji, co umożliwi Klientowi weryfikację naszej pracy a w przypadku wystąpienia zakażenia stanie się dowodem na jej wykonanie.                      Jednak najbardziej pracownicy obawiają się przebywania w biurze, swoim miejscu pracy przy biurku, gdzie są bardziej narażeni na zakażenie wirusem. Duże skupisko osób w jednym pomieszczeniu, open space, klimatyzacja. I tutaj znów odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników spoczywa głównie na firmie sprzątającej, której personel wykonuje czynności tak w trakcie jak i po zamknięciu biura. Utrzymanie porządku na miejscu pracy to pierwszy punkt. A później regularne i bardzo dokładne sprzątanie oraz cyklicznie powtarzana dezynfekcja miejsc dotykowych – blatów biurek, klawiatur, myszek, sprzętu, włączników prądu, klamek, poręczy, foteli, krzeseł itd. Zasadnym będzie też umieszczenie bezdotykowych dozowników z środkiem dezynfekującym w kilku miejscach  na powierzchni biura.

Kwestie czystości i dezynfekcji są teraz kluczowym punktem w funkcjonowaniu biurowców a jakość usługi utrzymania czystości przekłada się już nie tylko na komfort ale przede wszystkim na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników biur które obsługujemy.

Maciej Pasternak

Wróć