data dodania: przez Administrator

OUTSOURCING CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH

Outsourcing czynności pomocniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, przemysłowych

Od kilkunastu lat, coraz częstszym działaniem firm, jest zlecenie organizacji pracy bądź też jej wykonania firmom zewnętrznym – Outsorcing.

Cytując za Wikipedią:  „Outsorcing (skrót z ang. Outside – zewnętrzny, resource – środek, using - używanie) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji  i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.”

Outsorcing jest działaniem długoterminowym i nie powinno być postrzegane jako np. półroczne wsparcie firmy.

W Polsce stosowany jest od lat 90 – tych, jednak jego początki nie kojarzyły się z tą nazwą. Były to po prostu umowy na obsługę takich obszarów jak dbanie o czystość czy ochrona.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych jest obniżka kosztów zakładająca oszczędności 30 %. W rzeczywistości można przyjąć, że oszczędności mogą oscylować w granicach 15 – 20%.

Oszczędności to nie jedyny powód przemawiający za korzystaniem z usług outsourcingowych. W produkcji, logistyce i przemyśle do możliwych do osiągnięcia korzyści można zaliczyć:

 1. Zmniejszenie kosztu jednostkowego produktu,
 2. Uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych lepszej jakości,
 3. Uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 4. Zwolnienie własnych zasobów do innych celów,
 5. Większe dostosowanie do potrzeb Klienta,
 6. Redukcja nierentownych funkcji,
 7. Uporanie się z funkcją trudną do wykonania lub niemożliwą do kontrolowania,
 8. Krótszy termin realizacji zamówień Klienta.

Nie możemy mówić o efektywnym wsparciu Klienta korzystającego z firmy zewnętrznej, jeżeli nie poznamy Jego potrzeb i wymagań oraz „kłopotów”, z jakimi się zmaga. Dla tego też przed powierzeniem „pieczy” nad procesem lub całym działem organizacji zewnętrznej należałoby przejść poszczególne etapy wdrażania outsorcingu:

 1. Analiza stanu obecnego
 2. Podjęcie decyzji
 3. Wybór dostawcy
 4. Opracowanie umowy
 5. Przejście do nowego formatu
 6. Wdrożenie

Możemy wyróżnić szereg obszarów wsparcia przedsiębiorstw i, co najważniejsze, w każdej chwili mogą pojawić się nowe, wcześniej nie wykorzystywane obszary, o czym przekonaliśmy się w czasie pandemii COVID 19.

 1. Z zakresu informatyki:

- konserwacje i naprawy sprzętu,

- rozwój aplikacji,

- produkcja oprogramowania,

- przetwarzanie danych,

 1. Z zakresu operacji pomocniczych:

- rachunkowość,

- zakupy,

- konsulting,

- szkolenia,

- obsługa w terenie,

- obsługa Klientów,

- funkcje płacowo – kadrowe,

- rekrutacja,

- usługi księgowe,

- obsługa nieruchomości,

- ochrona fizyczna,

- usługi sprzątania,

- reklama,

 1. Z zakresu logistyki:

- kontrola spedycji,

- pośrednictwo spedycyjne,

- leasing.

GK Specjał jest jedną z największych w Polsce organizacji specjalizującą się w outsorcingu pracowniczym. Obszary wsparcia pracowniczego obejmują przede wszystkim takie działania jak: ochrona mienia i usługi porządkowe. Nie możemy pominąć również  węższych obszarów: wsparcie recepcji, punktów informacji, szatni, sortowni…

Dzięki doświadczeniu, szkoleniom i wdrażaniu nowych technologii GK Specjał jest w stanie sprostać coraz trudniejszym i coraz bardziej skomplikowanym wymaganiom stawianym przed firmami świadczącymi usługi outsorcingu.

Kamil Białek

Wróć